Trung tâm

Trung tâm cai nghiện Thanh Hóa với mô hình “người nghiện giúp nhau”

Posted on

“Nghiện ma túy có thể cai được; từ bỏ ma túy, những người đã cai nghiện thành công hoàn toàn có thể trở thành người có ích cho cộng đồng xã hội và giúp chính những người nghiện khác” – Đó là nhận định đã được minh chứng bởi những cuộc đời, những con người […]

Trung tâm

Ma túy hoàn toàn có thể cai được

Posted on

Lâu nay, một câu hỏi được đặt ra không những cho các nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ quan chức năng liên quan tới công tác phòng chống ma túy nói chung, lĩnh vực cai nghiện phục hồi nói riêng và đặc biệt là với bản thân người nghiện ma túy là: “Nghiện […]